Poslání a cíle podpory samostatného bydlení

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je pomoct lidem s mentálním postižením z domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo z rodin v Pardubickém kraji žít běžným životem ve vlastním domově - s využitím podpory dle míry individuálních potřeb uživatele.

 

Cíle služby:

  • posílit vlastní schopnosti uživatelů služby rozhodovat se,
  • pomoci uživatelům služby včlenit se prostřednictvím různých aktivit do společenského dění v místě bydliště, včetně využívání dostupné podpory v obci,
  • vybavit uživatele služby potřebnými dovednostmi, které umožní umět si říct o podporu,
  • posílit občanská práva uživatelů služeb především jejich vzděláváním. 

Potřebujete více informací?

Jsme na telefonu 469 621 599, 777 922 139
nebo pište na chrudim@rytmusvychod.cz

Nahoru Zpět