Poslání a cíle sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace je posila osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. Dále také pomoci lidem s mentálním postižením z domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo z rodin v Pardubickém kraji žít běžným životem ve vlastním domově - s využitím podpory dle míry individuálních potřeb uživatele.

 

Cíle služby:

  • získat a rozvíjet sociální dovednosti,
  • získat a rozvíjet pracovní dovednosti,
  • získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit,
  • pomoci včlenit se prostřednictvím různých aktivit do společenského dění v místě bydliště, včetně využívání dostupné podpory v obci,
  • maximálně se osamostatnit i v dalších oblastech běžného života,
  • posílit vlastní schopnost rozhodovat se,
  • vybavit potřebnými dovednostmi, které umožní umět si říct o podporu,
  • posílit občanská práva uživatelů služeb jejich vzděláváním, 
  • posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti.

Potřebujete více informací?

Jsme na telefonu 777 222 139
nebo pište na chrudim@rytmusvychod.cz

Nahoru Zpět