Projekty

Přístupná společnost

Co to je?

Je to společný projekt, na kterém budeme čtyři roky pracovat s „Rytmusem - od klienta k občanovi“ a „Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice“. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nám poskytla finanční příspěvek z fondů EHP a Norska. . Finance použijeme na organizaci vzdělávacích kurzů. Budeme usilovat o přístupnější společnost pro všechny. Projekt je součástí programu „Active Citizens Fund“, který podporuje i další neziskové organizace. Projekt se oficiálně jmenuje „Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv“. Aby byl název srozumitelnější pro všechny, začali jsme mu říkat „Přístupná společnost“.

Co chceme?

 • Aby lidé na úřadech a v dalších institucích věděli, jak poskytovat srozumitelné informace.
 • Aby lidé s postižením měli informace, které jim pomohou rozhodovat se.
 • Aby se lidé s mentálním postižením mohli zapojit do rozhodování úřadů a dalších institucí.
 • Aby lidé na úřadech a v dalších institucích zapojili lidi s mentálním postižením do plánování a rozhodování důležitých věci.
 • Aby veřejnost vnímala lidi s mentálním postižením jako rovnocenné občany.

Jak to uděláme?

 • Budeme organizovat kurzy pro lidi s mentálním postižením. V kurzech se naučí, jak mluvit před lidmi,
  jak vyjádřit svůj názor, co jsou lidská práva a jak mohou pomoc ostatním.
 • Budeme také učit lidi na úřadech, jak připravit informace ve snadném čtení a jak do přípravy zapojit
  lidi s mentálním postižením.
 • Budeme zkoušet spolupráci lidí s mentálním postižením a kanceláře ombudsmana. Na základě
  spolupráce vytvoříme metodiku. Metodika je návod na spolupráci instituce a lidí s mentálním
  postižením. Napíšeme v ní, co funguje a co nefunguje. Metodiku pak budou moci použít další úřady a
  instituce.
 • Vytvoříme kampaně s cílem zlepšit pohled veřejnosti na lidi s mentálním postižením.

Zajímá Vás tento projekt? Podívejte se na webové stránky "Přístupná společnost".
Máte otázky nebo byste s námi rádi spolupracovali?
Ozvěte se Haně Kombercové, koordinátorce projektu Přístupná společnost.
Tel: 777 922 139
E-mail: kombercova@rytmusvychod.cz

 

Pracuji, bydlím, žiji

Cyklus fotografií, ve kterém se představuje 13 inspirativních žen a mužů, kteří žijí mimo škatulku svého zdravotního znevýhodnění.

Výstava představuje zajímavé lidi a jejich neméně poutavé osudy, které vyzývají k zamyšlení. Cílem výstavy je ukázat, že navzdory vážným zdravotním obtížím je možné vést plnohodnotný a spokojený život.

Autory fotografií jsou Jindřich Beneš a Veronika Oliva.

V prvním roce výstava putovala po 5-ti městech Pardubického kraje a na všech místech fotografie a opravdové příběhy sklidily velké nadšení. Aktuální konání výstavy zjistíte na www.rytmusvychod.cz

Tisk fotografií a zajištění slavnostních vernisáží bylo financováno díky podpoře získané na Burze Filatropie.

Karel: „Bydlím v domově pro osoby se zdravotním postižením. Do svých 49 let jsem neměl pracovní zkušenost a chodit z areálu domova ven jsem mohl jen s doprovodem. Teď je to jinak. Roznáším už několik let za každého počasí letáky. Mám radost, když při roznášce potkávám známé a oni vidí, jak pracuji. Cítím se důležitý.“

Jak na šmejdy

…Paní Veronika volala na linku do televize, vyhrála v soutěži tisícikorunu, ale zároveň ji volání na placenou linku vznikl dluh téměř deset tisíc korun. Pan Alexandr zase díky „šikovné“ telefonní operátorce objednal pro něho nepotřebné zboží v hodnotě 3500 korun ročně.

Kurz JAK NA ŠMEJDY vznikl ve spolupráci se skvělou Romanou Mazalovou, tak aby se jeho účastníci dokázali co nejlépe bránit nekalým praktikám a nefér jednání. (Romana Mazalové je psycholožka se specializací na problematiku prodeje, reklamy a marketingu. Vyučuje na katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi o nekalých praktikách na prodejních akcích.) Kurz absolvovali klienti Rytmusu v České Třebové a Chrudimi, v obou městech se kurz setkal s velkým nadšením.

Hlavní cíle kurzu:

 • účastníci kurzu umí pojmenovat rizika a nástrahy, které s sebou nefér jednání okolí nese
 • účastníci kurzu rozpoznají nefér jednání, popřípadě vědí, kdy zpozornět, a říci si o podporu druhé osoby
 • účastníci kurzu umějí odbýt lidi, kteří je mohou zmanipulovat či podvést

Přístup lektorky plně respektoval specifické potřeby účastníků. Po skončení kurzu odcházeli všichni účastníci informováni, připraveni a vybaveni.

Kurz jsme mohli realizovat díky podpoře z Burzy Filantropie.

Cesta k samostatnosti

Může člověk s mentálním znevýhodněním pracovat v autodílně? A co třeba bydlet sám v bytě a starat se o sebe s minimální podporou okolí? Pan Štěpán, mladý muž s mentálním znevýhodněním dostal dlouho vytouženou příležitost pracovat s auty. Vysněnou práci získal díky podporovanému zaměstnávání. Sociální pracovníci mu pomohli nejen oslovit zaměstnavatele, ale poskytli také asistenci. Pan Josef ve svých 55 letech opustil domov sociálních služeb a v současné době již několik měsíců žije samostatně. Chodí do práce, stará se o byt, vaří, peče a pečuje o své zvířecí kamarády. To vše díky službě Podpora samostatného bydlení, kterou v posledních měsících využíval.

Tyto a další příběhy jsou důkazem toho, že i lidé se zdravotním postižením mají stejné potřeby a přání jako ostatní, chtějí žít, bydlet a pracovat jako jejich vrstevníci. Mnoho z nich však netuší o možnostech, jak se do společnosti zapojit. Dostatečně bohužel není informovaná ani většinová společnost a rodiny lidí se znevýhodněním.  Na tuto situaci svým společným projektem Cesta k samostatnosti reagují společnosti Rytmus Východní Čechy a Energeia.

V rámci projektu proběhne v Pardubicích a České Třebové série seminářů, mimo jiné, s tématikou svéprávnosti, práce s riziky, sexuality a vztahů. Dále se veřejnost díky videospotům seznámí s možnostmi služeb podporované zaměstnávání a podpora samostatného bydlení. Nedílnou součástí bude také putovní výstava fotografií, která zavítá do vybraných měst Pardubického kraje. O jednotlivých akcích se dozvíte na webových stránkách: rytmusvychod.cz a energeia.cz.

„Tento projekt významně doplňuje aktivity Pardubického kraje vedoucí ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. Vedle postupného opouštění ústavní formy péče usiluje o zvýšení sociálních kompetencí handicapovaných lidí tak, aby žili v běžném prostředí a našli uplatnění v osobním životě i v pracovních činnostech. O tom, že je to možné, svědčí již dnes řada lidí, kteří díky podpoře sociálních služeb získali plnohodnotný život a uplatnění ve společnosti,“ uvedl k významu projektu radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který nad celým projektem převzal záštitu.

 

 

ZÁMĚR PROJEKTU

Přispět k inkluzi lidí se znevýhodněním do společnosti zvýšením povědomí veřejnosti, lidí se znevýhodněním a jejich blízkých o formách profesionální podpory lidí se znevýhodněním v oblasti bydlení a zaměstnávání.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • lidé se znevýhodněním, především lidé s mentálním postižením
 • rodinní příslušníci, opatrovníci lidí se znevýhodněním – nejbližší lidé lidí se znevýhodněním
 • odborná veřejnost
 • široká veřejnost

CÍLE PROJEKTU

 • během deseti měsíců zvýšit v Pardubickém kraji informovanost o možnostech zapojení lidí se znevýhodněním do společnosti, a to formou podporovaného zaměstnávání a podpory samostatného bydlení
 • uvedené cílové skupiny mají informace o službách podpory samostatného bydlení a podporovaného zaměstnávání nebo vědí, kde je mohou získat

Potřebujete více informací?

Jsme na telefonu 777 222 139
nebo pište na chrudim@rytmusvychod.cz

Nahoru Zpět