Sebeobhájci

Podporujeme skupinu lidí s mentálním postižením, kteří se učí vyjadřovat svoje názory a hájit svá práva a práva dalších lidí s postižením.

Co o sobě říkají sami sebeobhájci?

"Scházíme se v Chrudimi dvakrát za měsíc na dvě hodiny. Ve Svitavách jednou za měsíc. Na setkání je přítomná asistentka. Na schůzkách například plánujeme setkání s dalšími skupinami sebeobhájců. Jezdíme na semináře a konference. Tam se dozvídáme informace o právech lidí s postižením a aktivně tam vystupujeme s příspěvkem."

Potřebujete více informací?

Více informací Vám poskytnou:

Pro pracoviště Chrudim Monika Špryncová 
Mobil: 777 922 139
E-mail: spryncova@rytmusvychod.cz