Sebeobhájci

 

Podporujeme skupinu lidí s mentálním postižením, kteří se učí vyjadřovat svoje názory a hájit svá práva a práva dalších lidí s postižením.

Setkání probíhají jednou za měsíc na dvě hodiny. Na setkání je přítomná asistentka.

Potřebujete více informací?

Více informací Vám poskytnou:

Pro pracoviště Chrudim Hana Kombercová
Mobil: 777 922 139
E-mail: kombercova@rytmusvychod.cz

Pro pracoviště Česká Třebová Petra Snohová 
Mobil: 730 518 510
E-mail: snohova@rytmusvychod.cz