Poslání a principy

Poslání

Rytmus Východní Čechy je průvodce na cestě změny vedoucí k zapojení do běžného života pro lidi s mentálním postižením a odborník na podporované zaměstnávání pro lidi se znevýhodněním.

Principy naší služby

Občanský přístup: lidé se znevýhodněním jsou rovnoprávnými občany a mají srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními.

Využívání běžných zdrojů: uživatelé využívají běžné zdroje – úřady, firmy, školy…

Individuální přístup ke každému člověku: každý člověk je jedinečný a službu přizpůsobujeme lidem nikoli naopak.

Důraz na kvalitu: služby poskytují kvalifikovaní pracovníci s odborným vzděláním.

Aktivní přístup uživatele: uživatele (a případně i jeho blízké okolí) zapojujeme do aktivní spolupráce, podporujeme je v samostatnosti, rozhodování se a nezávislosti na službě.

Potřebujete více informací?

Jsme na telefonu 777 222 139
nebo pište na chrudim@rytmusvychod.cz

Nahoru Zpět